Have Any Questions?

+62-202-555-0133

Calla Haute Couture

PHUONG ANH BRIDE

Cận cảnh những chi tiết đắt giá nhất trong chiếc Calla Haute Couture mà Ntk Phương Linh sáng tạo dành tiêng cho cô dâu Phương Anh.

Calla Haute Couture

PHUONG ANH BRIDE