calla
limited

Mỗi thiết kế là một phong cách, mang những nét độc bản phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng cô dâu.

calla
limited 2022

Khám phá những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2022

CALLA
LIMITED 2021

Khám phá những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2021

CALLA
LIMITED 2020

Khám phá những thiết kế dành cho các cô dâu thuộc dòng Limited năm 2020