haute couture

Dòng váy thiết kế cao cấp, xa xỉ được thực hiện bởi những nghệ nhân tài giỏi bậc nhất Calla!

HAUTE COUTURE
2022

Khám phá những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2022

HAUTE COUTURE 2021

Khám phá những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2021

HAUTE COUTURE
2020

Khám phá những thiết kế đẳng cấp dành cho các cô dâu thuộc dòng Haute Couture năm 2020