New Collection

Look 11

Theo dòng chảy của thời gian, cái nhìn và thể nghiệm sẽ có những thay đổi, cũng như việc chọn lựa giữa truyền thống hay sự hiện đại hiện hữu. Phá bỏ những giới hạn và tập trung vào “cái tôi cá nhân”, Calla muốn đem đến những trải nghiệm, những cái nhìn mới lạ, độc đáo qua những tác phẩm đầy ấn tượng.

New Collection

Look 11